إعلان موجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس L3 EN

November 21, 2021

ليكن في علم طلبة السنة الثالثة  ليسانس L3 EN

بأنه قد تمت برمجت حصص إستدراكية كمايلي:

 

Module

Enseignant

Date

Heure

Salle

TD

Conversion

d'Energie

 

H. MADANI

 

Jeudi

25/11/2021

08h00

à 10h00

328

Jeudi

02/12/2021

08h00

à 10h00

328